Θεραπευτικη μαλαξη

image_20160301_005802Η θεραπευτική μάλαξη περιλαμβάνει ένα σύνολο εξειδικευμένων χειρισμών και κινήσεων, που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς. Οι στόχοι της θεραπευτικής μάλαξης, άρα και το είδος της, διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός χωριστά, με βάση την αρχική αξιολόγηση. Μπορεί κάποιες φορές να προκαλεί χαλάρωση, αλλά αυτός δεν είναι ο βασικός σκοπός της.

Η θεραπευτική μάλαξη βοηθά στη μείωση του οιδήματος, στη βελτίωση της ευκινησίας, στη χαλάρωση του μυϊκού σπασμού (σφιχτών μυών) και έχει θέση στην αποκατάσταση μεγάλου εύρους κλινικών περιπτώσεων, από τραυματισμούς και ορθοπεδικές περιπτώσεις έως και νευρολογικές παθήσεις. Η εν τω βάθει μάλαξη, η μυοπεριτονιακή απελευθέρωση, η εγκάρσια μάλαξη είναι μερικές από τις ειδικές τεχνικές θεραπευτικής μάλαξης που χρησιμοποιούμε για να σας βοηθήσουμε να κινήστε καλύτερα και χωρίς πόνο.