Η φιλοσοφια μας

Όποιο και αν είναι το πρόβλημα το οποίο σας φέρνει κοντά μας, βασική μας επιδίωξη είναι να γνωρίσετε καλύτερα το σώμα σας, να κατανοήσετε τι δρα ευεργετικά πάνω του και τι το βλάπτει και να πάρετε τον έλεγχο της υγείας στα χέρια σας. Δε σας θέλουμε παθητικούς δέκτες φυσικοθεραπευτικών χειρισμών ή εξαντλητικών ασκήσεων, αλλά ενεργούς και ανεξάρτητους θεραπευτές του εαυτού σας, ικανούς να αντιμετωπίζετε την αιτία των συμπτωμάτων σας και να προλαμβάνετε την επανεμφάνισή τους.