Αξιολογηση

image_20160301_005724_4Για την αξιολόγησή σας λαμβάνεται πλήρες ιστορικό, ελέγχονται οι απεικονιστικές και λοιπές ιατρικές εξετάσεις που προσκομίζετε και διενεργείται εκτενής κλινική εξέταση ώστε να εντοπιστούν τα αίτια του προβλήματος και να τεθούν οι στόχοι της θεραπείας.

Καθ’όλη τη διάρκεια τη διάρκεια της θεραπείας αξιολογούμε ατομικευμένα την πρόοδό σας, τροποποιούμε ανάλογα τη θεραπευτική στρατηγική, εξελίσσουμε τις ασκήσεις και την εκπαίδευσή σας μέχρι την χωρίς συμπτώματα και πλήρη επιστροφή στις δραστηριότητές σας, σε επίπεδα παρόμοια ή καλύτερα από αυτά που ήσασταν όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα.